Bel of sms 06-32190870 of mail naar tonverbrugge@hotmail.nl   


Mediation


Als u een conflict heeft met uw werkgever en het lukt niet om dit samen op te lossen, dan is mediation een goede oplossing.

Dat geldt ook als de werkgever een conflict heeft met zijn werknemer.


Mediation ligt ook voor de hand als u wilt scheiden. Het is de goedkoopste oplossing en u kunt in alle rust onder begeleiding van de mediator de zaken regelen m.b.t. de kinderen en de financiën.


Als mediator begeleid ik de gesprekken tussen partijen en help bij het zoeken naar de best mogelijke oplossing voor alle partijen. U heeft dus, in tegenstelling tot een gerechtelijke procedure, veel invloed op de inhoud van het geschil, de duur en de kosten. Die zijn overigens in het algemeen lager.


Geheimhouding, gelijkwaardigheid van partijen en integriteit staan hoog in mijn vaandel.

Er wordt op een informele wijze gewerkt. Mijn mediations worden gekenmerkt door vrijwilligheid, openheid en voortvarendheid.

De mediator is onpartijdig en objectief.

Vakbekwaamheid en ervaring


Na een studie fiscaal en strafrecht aan de Universiteit van Leiden heb ik jarenlang gewerkt als fiscalist en hoofd van diverse inspecties van de belastingdienst.


Vanaf 2005 ben ik, Mr. A.C.L. (Ton) Verbrugge, als mediator gaan werken. Ik heb een specialisatie arbeidsmediator en familiemediator gevolgd.

Ik behandel ook burenconflicten en bestuurlijke problemen.


Gezien mijn achtergrond besteed ik extra aandacht aan de financiële en fiscale aspecten van een regeling.


Ik ben bekend met de grensproblematiek. En spreek, naast Nederlands, Duits, Engels, Frans en Spaans.

Werkwijze en kosten


Op korte termijn kunt u een afspraak maken. Ook 's-avonds en desgewenst op een door u gekozen plaats. In de eerste bijeenkomst kijken we of er een "klik" is. U kunt dan uiteraard vragen stellen over werkwijze en alles wat maar relevant is. Dan bekijkt u of u met mij verder wil.


De duur van de mediation hangt af van de ingewikkeldheid van het probleem en de mate waarin e.e.a. is geëscaleerd. Als er kinderen in het geding zijn, wordt daaraaan extra aandacht besteed.

Tijdens de mediation worden steeds concrete stappen gezet. Die leg ik vast in voortgangsmails. Partijen zijn echter pas gebonden als ze gezamenlijk een convenant hebben getekend.

Het aantal bijeenkomsten en de duur er van wordt zo kort mogelijk gehouden.


Kosten

Mijn standaard uurtarief bedraagt € 145, inclusief BTW. Indien niet anders is afgesproken, betaalt elk van de partijen de helft. Bij arbeidsmediations is het gebruikelijk dat de werkgever alle kosten betaalt.

De kosten betreffen uren dat we samenkomen, e-mails, voorbereiding en afwerking.

Reiskosten worden berekend tegen 0,19 per kilometer. Reistijd voor 50%.

Het uurtarief voor adviezen bedraagt € 125, inclusief BTW.

Er kan ook een vaste prijs worden afgesproken.