MR. A.C.L. (TON) VERBRUGGE MEDIATION LIMBURG

Arbeidsconflicten

Advies/Begeleiding

tonverbrugge@hotmail.nl

06 32190870


Mediation


Als onafhankelijke persoon bemiddel ik bij conflicten tussen personen, bijvoorbeeld tussen werknemer en werkgever, (huwelijks)partners, buren.


Als mediator begeleid ik de gesprekken tussen partijen en help bij het zoeken naar de best mogelijke oplossing voor alle partijen. U heeft dus, in tegenstelling tot een gerechtelijke procedure, veel invloed op de inhoud van het geschil, de duur en de kosten. De kosten van mediation zijn overigens in het algemeen lager.


Geheimhouding, gelijkwaardigheid van partijen en integriteit spreken voor zich.

Er wordt op een informele wijze gewerkt. Mijn mediations worden gekenmerkt door openheid en voortvarendheid.

Als mediator ben ik onafhankelijk, onpartijdig en objectief.

Vakbekwaamheid en ervaring

Na een studie fiscaal en strafrecht aan de Universiteit van Leiden heb ik jarenlang gewerkt als fiscalist en hoofd van diverse inspecties van de belastingdienst.


Vanaf 2005 ben ik als mediator gaan werken. Ik heb een specialisatie arbeidsmediator en familiemediator gevolgd.

Ik behandel ook burenconflicten en bestuurlijke problemen.


Gezien mijn achtergrond besteed ik extra aandacht aan de financiële en fiscale aspecten van een regeling.


Ik ben bekend met de grensproblematiek en spreek Nederlands, Duits, Engels, Frans en Spaans.


Werkwijze en kosten


Op korte termijn kunt u een afspraak maken. Ook 's avonds en desgewenst op een door u gekozen plaats. In de eerste bijeenkomst kijken we of er een "klik" is. U kunt dan uiteraard vragen stellen over werkwijze en alles wat maar relevant is.


De duur van de mediation hangt af van de zwaarte van het probleem.

Tijdens de mediation worden steeds concrete stappen gezet. Die leg ik vast in voortgangsmails. Partijen zijn echter pas gebonden als ze gezamenlijk een convenant hebben getekend.


Kosten

Mijn standaard uurtarief bedraagt € 185 inclusief BTW. Indien niet anders is afgesproken, betaalt elk van de partijen de helft. Bij arbeidsmediations is het gebruikelijk dat de werkgever alle kosten betaalt.

De kosten betreffen de uren dat we samenkomen, e-mails, voorbereiding en afwerking.

Reistijd wordt berekend tegen 50% van het uurtarief. Reiskosten tegen € 0,19 per kilometer.

Desgewenst kan er een vaste prijs worden afgesproken.